Unique Ordering - Everyone'S Favourite Twintiptim.

lex sarah

Lex Sarah är latin och betyder Sarahs lag. Lex Sarah handlar om att alla som arbetar i vården måste rapportera missforhållanden eller potentiella missförhållanden på sin arbetsplats. Vidare måste de informeras om lagen varje år. Lex Sarah webbutbilning syftar till att utbilda vårdpersonal i ledande befattningar om lagens innehåll och om uppdateringar i Lex Sarah. Lex Sarah har fatt sitt namn efter undersköterskan Sarah Wägnert som för media rapporterade vanvård på arbetsplatsen.